Spoločnosť EMIKA THERM, spol. s r.o.vznikla v roku 1997. Od vzniku spoločnosti sa firma zaoberala dodávkami a montážami ústredného vykurovania / kotolní, rodinných domov a priemyselných objektov /. Počas celého svojho pôsobenia na trhu si spoločnosť získala postavenie vďaka kvalite ponúkaných produktov a poskytovaných služieb.

V súčasnosti sa firma zaoberá realizáciou rozvodov plynu,dodávkou a montážou ústredného vykurovania v rodinných domoch, kotolniach a priemyselných objektoch / revíziami vyhradených technických zariadení / plynové a tlakové zariadenia /, architektúrou / návrhom a komplexnou projektovou činnosťou obytných a občianskych budov, prevádzkových budov/ a návrhom interiérov obytných a občianskych stavieb.