V súčasnosti firma EMIKA THERM, spol. s r.o. kladie dôraz na progresívne metódy a spôsoby vykurovania s maximálnym využitím obnoviteľných zdrojov. Pri návrhu a riešení zdrojov tepla pre ústredné vykurovania objektov uprednostňuje dôraz na využívanie kondenzačnej techniky a využitie obnoviteľných zdrojov energie / solárne systémy, biomasa, tepelné čerpadlá/ a kombináciu zdrojov tak, aby ich zosúladenie s premyslenou reguláciou vyhovovalo požiadavkám aj najnáročnejších zákazníkov.

Na základe skúseností zo zrealizovaných zákazok pracovníci firmy vedia posúdiť a poradiť, aký vykurovací systém resp. zdroj tepla je pre daného zákazníka najvyhovujúcejší tak, aby zákazník bol čo najspokojnejší a mal najmenšie prevádzkové náklady pri vykurovaní. Každý vykurovací systém si vyžaduje svoje špecifické riešenie a úpravy, a vždy treba správne vyhodnotiť základné potreby budovy a jej užívateľov, resp. požiadavky investorov, tak, aby vykurovací systém a umiestnená vykurovacia technika bola úsporná, spoľahlivá a najmä šetrná k životnému prostrediu.

Solárne systémy umožňujú využívať značnú časť slnečnej energie počas celého roka. Pri využití týchto systémov sú úspory energie na ohrev teplej úžitkovej vody odskúšané v praxi. Praktické skúsenosti poukazujú na veľmi dobrú návratnosť solárnych systémov viď referencie.