Firma prevádza realizácie ústredného vykurovania pre priemyselné budovy, rodinné domy ako aj pre bytové domy. Pri realizácii rodinných domov a bytových domov sa snažíme využívať skryté možnosti obnoviteľných zdrojov najmä slnečnej energie pri príprave a ohreve teplej úžitkovej vody a podpore ústredného vykurovania. Na realizáciu solárných systémov používa vysokokvalitné solárne systémy t.j vákuové panelové slnečné kolektory alebo trubicové kolektory od renomovaných firiem napr. Buderus, Hoval, Geminox.

Každé riešenie tepelných zdrojov je zabezpečované profesionálne v plnom rozsahu od projektovej dokumentácie až po samotné uvedenie do prevádzky a poučenie užívateľa s obsluhou.

Na realizované zákazky spoločnosťou EMIKA THERM, spol. s r.o. je zabezpečený záručný a pozáručný servis. 

Ponúkame návrh, dodávku jednotlivých komponentov a kompletnej technológie, ako aj montáž pre:

  • klasické radiátorové vykurovanie
  • podlahové vykurovanie
  • podpora vykurovania solárnymi zariadeniami
  • solárny ohrev teplej úžitkovej vody
  • solárny ohrev bazénu
  • plynofikácie
  • odborné prehliadky plynových zariadení a tlakových nádob
  • architektúra – komplexná projektová činnosť a návrh interiérov